خبرها

پروژه‌های ترم مهر ۹۹-۹۸

آخرین مهلت برای انتخاب استاد راهنما وتایید و ثبت موضوع پایان­‌نامه برای دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی

سه‌شنبه، ۹ مهر ۹۸

اساتيد دفاع پوستر

ليست اساتيد دفاع پوستر دانشجويان دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد

پنج‌شنبه، ۲۸ شهریور ۹۸

درس مباحث ويژه (بازديدهای صنعتی)

ارائه درس دو واحدی با عنوان «مباحث ویژه (بازدیدهای صنعتی)» برای دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی

چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۹۸

حذف دروس به حد نصاب نرسيده

حذف دروس به حد نصاب نرسيده دانشكده برق و مهندسی پزشكی نیم‌سال اوّل ۹۹-۹۸

چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۹۸

دفاع پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسی و كارشناسی‌ناپيوسته گروه برق که در نیمسال دوم و سوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ درس پروژه دارند

چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۹۸

زمانبندی دفاع پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

فایل اطلاعیه به پیوست درج گردیده است جهت اطلاع از زمانبندی فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

چهارشنبه، ۶ شهریور ۹۸

ارائه پایان نامه‌ها به صورت پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

زمان ارائه پايان‌نامه‌ها به صورت پوستر در جلسه پوستر شماره ۲، طبق زمان‌بندی جدول پیوست در دو روز و سه جلسه برنامه‌ریزی شده است.

پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۹۸