رفتن به محتوای اصلی

دانشکده برق و مهندسی پزشکی

درباه ما

 دانشكده مهندسي برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد در سال 1374 با پذيرش اولين دوره دانشجويان در مقطع كارشناسي تأسيس گرديد. در سال‌هاي 1381، 1383 و 1384 نيز به ترتيب مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد در اين دانشكده تأسيس شد. همچنین در سال 1393 با راه اندازی رشته مهندسی برق در مقطع دکترا موافقت گردید.
    دانشكده مهندسي برق و مهندسی پزشکی در حال حاضر در رشته‌هاي الكترونيك و مخابرات داراي دوره‌هاي كارداني، در رشته های الکترونیک، مخابرات و قدرت كارشناسي ناپيوسته، در رشته‌هاي الكترونيك، مخابرات، كنترل، قدرت، مهندسی پزشکی و سیستم های دیجیتال داراي دوره كارشناسي و در رشته‌هاي الكترونيك، مخابرات و قدرت داراي دوره كارشناسي ارشد مي‌باشد.
    اين دانشكده در حال حاضر از تجربيات و دانش 27 عضو هيأت علمي با زمينه‌هاي پژوهشي مختلف بهره مي‌برد.