رفتن به محتوای اصلی

اعضا

اعضا

برای دیدن لیست اعضای هیات علمی "اینجا" راکلیک کنید.

دکتر غزاله سربیشه ئی

رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۲

دکتر حمیدرضا رضائی ده سرخ

مدیر گروه مهندسی‌پزشکی و دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۵

دکتر نجمه اقبال

مدیر گروه برق
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۶

مهندس تکتم معتمدی فر

کارشناس گروه مهندسی پزشکی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۳

مهندس آناهیتا جدی مقدم

کارشناس گروه برق و مسئول دفتر رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی211