رفتن به محتوای اصلی

اعضا

اعضا

برای دیدن لیست اعضای هیات علمی "اینجا" راکلیک کنید.

دکتر حمیدرضا رضائی ده سرخ

ر
رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۲

دکتر نجمه اقبال

ث
مدیر گروه برق
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۵

دكتر نسيم روان شاد

س
مدیر گروه مهندسی پزشكی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۱۶

مهندس آناهیتا جدی مقدم

a
کارشناس دانشکده برق و مهندسی پزشکی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی ۲۱۱


telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی ۲۱۳