رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

کارشناسی مهندسی برق (۱۴۰۰ و بعد)
کارشناسی مهندسی برق (ورودی‌های ۱۳۹۸و۱۳۹۹)
 
کارشناسی مهندسی برق (۱۳۹۷ به قبل)

 

برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 1
چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 1
    برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 2
    چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 2
     
     
     

 


کارشناسی مهندسی پزشکی (۱۴۰۰ و بعد)

 کارشناسی مهندسی پزشکی (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۱۳۹۹)

کارشناسی مهندسی پزشکی (

۱۳۹۵ و قبل)
   
     
     

 

کارشناسی ناپیوسته
برنامه پیشنهادی ناپیوسته الکترونیک
چارت پیشنهادی ناپيوسته الكترونيك
برنامه پيشنهادی ناپيوسته قدرت
چارت پیشنهادی ناپيوسته قدرت