رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شرایط اخذ درس الکترومغناطیس در نیمسال تابستان برای دانشجویان مهندسی برق و ناپیوسته برق قدرت

سه‌شنبه، ۱۵ تیر ۰۰

با توجه به ارائه درس الکترومغناطیس در نیمسال تابستان00-99 تنها دانشجویانی می توانند این درس را انتخاب نمایند که قبلا این درس را اخذ نموده باشند.(درس گذرانده نشده یا حذف شده باشد) در غیر اینصورت درس الکترومغناطیس توسط دانشکده بدون برگشت شهریه حذف خواهد شد.

دانشکده برق و مهندسی پزشکی