رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۹۸

زمان ارائه پايان‌نامه‌ها به صورت پوستر، طبق زمان­بندی جدول ذيل در یک روز و یک جلسه برنامه‌­ریزی شده است.

شنبه۹۸/۶/۳۰ جلسه اول
۱۳ الی ۱۱:۳۰  ۱۳:۳۰ الی ۱۳
بازدید اختصاصی اساتید بازدید عمومی
  • همراه داشتن کارت دانشجویی برای دریافت کارت ارائه پوستر الزامی است.
  • پوسترها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (شیوه نگارش فنی در بخش لینکهای مفید) آمده است، آماده گردد.
  • دانشجویان می‌بایست یک نسخه پرینت شده از گزارش و دو عدد CD حاوی فایل PDF گزارش برای اساتید دفاع به همراه داشته باشند.
  • مکان ارائه پروژه‌ها به صورت پوستر، طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ۲ می‌باشد. جهت نصب پوسترها بر روی دیوارها، تجهیزات مناسبی در نظر گرفته شده است. همچنین، برای پروژه‌هایی که جهت اجرا به برق نیاز دارند، نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
  • دست‌کم پانزده دقیقه قبل از زمان مشخص شده در مکان ارائه پوستر حاضر شوید و تا انتهای زمان مشخص شده در مکان پوستر خود حضور داشته باشید.
  • نام اساتید دفاع و شماره پوستر در محل برگزاری برای دانشجویانی که فرم اعلام آمادگی برای دفاع پوستر را تحویل داده‌اند، روز قبل از تاریخ دفاع در کانال دانشگاه و بر روی برد پروژه دانشکده مشخص می‌شود.
  • دانشجویانی که تا روز قبل از دفاع برای آنها استاد دفاع تعیین نشده است، در اولین فرصت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی که در تاریخ و ساعت مشخص شده موفق به دفاع از پروژه خود نشوند، درس پروژه برای آنها حذف شده و لازم است که این درس را مجددا اختیار کنند.

دانشکده برق و مهندسی پزشکی