رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع پروژه های پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

یکشنبه، ۲۰ بهمن ۹۸

اطلاعیه مهم پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسی و كارشناسی ناپيوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ درس پروژه دارند.

زمان ارائه پايان‌نامه‌ها به صورت پوستر طبق زمان­بندی جدول ذيل در یک روز و یک جلسه برنامه­ ریزی شده است.

شنبه ۲۶/۱۱/۹۸

جلسه اول

۱۱:۳۰ - ۱۳:۳۰

۱۳:۳۰ - ۱۴

بازدید اختصاصی اساتید

بازدید عمومی

 

  • همراه داشتن کارت دانشجویی برای دریافت کارت ارائه پوستر الزامی است.
  • پوسترها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (شیوه نگارش فنی در بخش لینکهای مفید) آمده است، آماده گردد. تهیه پوسترها در قالب یاد شده الزامی بوده و دو نمره از نمره نهایی به آن اختصاص داده شده است.
  • دانشجویان می بایست یک نسخه پرینت شده از گزارش و دو عدد CD حاوی فایل PDF گزارش برای اساتید دفاع به همراه داشته باشند.
  • مکان ارائه پروژه‌ها به صورت پوستر، طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ۲ می باشد. جهت نصب پوستر‌ها بر روی ديوار‌ها، تجهيزات مناسبی در نظر گرفته شده است. همچنين، برای پروژه‌هايی که جهت اجرا به برق نياز دارند، نيز تمهيدات لازم انديشيده شده است.
  • دست‌کم پانزده دقيقه قبل از زمان مشخص شده در مکان ارائه پوستر حاضر شويد و تا انتهای زمان مشخص شده در مکان پوستر خود حضور داشته باشيد.
  • نام اساتید دفاع و شماره پوستر در محل برگزاری برای دانشجویانی که فرم اعلام آمادگی برای دفاع پوستر را تحویل داده ­اند، روز قبل از تاریخ دفاع در پورتال دانشجویان وارد می­شود.
  • دانشجویانی که تا روز قبل از دفاع برای آنها استاد دفاع تعیین نشده است، در اولین فرصت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی که در تاریخ و ساعت مشخص شده موفق به دفاع از پروژه خود نشوند، درس پروژه برای آنها حذف شده و لازم است که این درس را مجددا اختیار کنند.

موفق باشيد- دانشکده برق و مهندسی پزشکی