رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم مارال ارشد کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

یکشنبه، ۷ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم مارال ارشد

عنوان پایان نامه: پردازش سیگنال عصبی با نمونه برداری عبور ازسطح و تغییر الگوریتم تشخیص جهش عصبی با استفاده از دامنه و عرض سیگنال

استاد راهنما: دکتر نسیم روانشاد

اساتید داور: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ و دکتر غزاله سربیشه ئی

در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.