رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه سنگچولی ثانی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

دوشنبه، ۱ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه سنگچولی ثانی

عنوان پایان نامه: ارائه الگوریتم مبتنی بر داده کاوی برای شناسایی و تخمین مصارف غیرمجاز استخراج رمز ارز

استاد راهنما: دکتر مصطفی رجبی مشهدی

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.