رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه صادقی زاده بافنده کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

دوشنبه، ۳۰ بهمن ۰۲

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه صادقی زاده بافنده

عنوان پایان نامه: ادغام در تصاویر پزشکی بر مبنای تبدیل موجک و PCA

استاد راهنما: دکتر غزاله سربیشه ئی

اساتید داور: دکتر امیرمسعود امینیان مدرس و دکتر امیرفرید امینیان مدرس

در روز سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲ ساختمان ۲ کلاس ۱۰۳ برگزار میگردد.