رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم عارفه اصغری طرقبه کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

دوشنبه، ۱۰ مهر ۰۲

دفاع از پایان نامه خانم عارفه اصغری

عنوان پایان نامه: فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از roi

استاد راهنما: دکتر غزاله سربیشه ئی

اساتید داور: دکتر نجمه اقبال و دکتر امیرمسعود امینیان مدرس

در تاریخ دوشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۳ کلاس۱۰۱ ساختمان شماره ۲ برگزار می‌گردد.