رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم بهاره پونه ئیان طوسی کارشناسی ارشد- مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

دوشنبه، ۱ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم بهاره پونه ئیان طوسی

عنوان پایان نامه: مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه‌های توزیع از دیدگاه مالکین شبکه با نگرش نسبت هزینه به سود

استاد راهنما: دكتر مصطفی رجبی مشهدی

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.