رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم الهام نایب زاده طرقبه کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

یکشنبه، ۷ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم الهام نایب زاده طرقبه

عنوان پایان نامه: تشخیص حمله صرع با استفاده از پردازش خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال عبور از سطح

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

اساتید داور: دکتر نسیم روانشاد و دکتر غزاله سربیشه ئی

در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ساعت ۹-کلاس ۲۱۶ ساختمان ۱ برگزار می‌گردد.