رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم اعظم زاهدی کارشناسی ارشد- مهندسی برق-مخابرات سیستم

چهارشنبه، ۴ آبان ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم اعظم زاهدی

عنوان پایان نامه: مطالعه کانال گوسی با اطلاعات جانبی معلوم در فرستنده و وابسته به ورودی

استاد راهنما: دکتر قوشه عابد هدتنی

اساتید داور: دکتر امیرمسعود امینیان و دکتر غزاله سربیشه ئی

در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.