رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم ارزو احتشام زاده کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

یکشنبه، ۲۹ بهمن ۰۲

دفاع از پایان نامه خانم ارزو احتشام زاده

عنوان پایان نامه: تاثیر میدان‌های ELfبرتمایز سلول‌های بنیادین usscs به سمت پوست

استاد راهنما: دکتر مرتضی کفائی رضوی

اساتید داور: دکتر ایمان احدی اخلاقی و دکتر عباس گلمکانی

در روز شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱٫۳۰ کلاس ۲۰۶ برگزار میگردد.