رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای کامبیز محمودیان کارشناسی ارشد-برق كنترل

سه‌شنبه، ۴ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای کامبیز محمودیان

عنوان پایان نامه: ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستم‌های خورشیدی در هوای با آفتاب متغیر (پویا)

استاد راهنما: دکتر نجمه اقبال

اساتید داور: دکتر امین نوری و دکتر امیرمسعود امینیان

در تاریخ چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee6