رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای پویا وظیفه دان کارشناسی ارشد-مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

شنبه، ۳۰ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای پویا وظیفه دان

عنوان پایان نامه: تاثیر دستگاه پارازیت موبایل (جمر) بر سیگنال مغزی انسان

استاد راهنما: دکتر مرتضی کفائی رضوی

اساتید داور: دکتر امیرمسعود امینیان مدرس و دکتر عباس گلمکانی

در تاریخ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۳ در لینک زیر برگزار می‌گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee5