رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای نوید رمضانی ازغندی کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای نوید رمضانی ازغندی

عنوان پایان نامه: پتانسیل سنجی مدیریت مصرف و ارزیابی پیک های همزمان و غیرهمزمان مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

اساتید داور: دکتر سمیه حسن پور و دکتر مصطفی رجبی مشهدی

در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3