رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مهدی میزبان گوش کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مهدی میزبان گوش

عنوان پایان نامه: طراحی شبکه‌های هوشمند مراقبت پزشکی

استاد راهنما: دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

اساتید داور: دکتر آقای دکتر امین نوری و دکتر غزاله سربیشه ئی

در تاریخ چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ (شماره کلاس در اطلاعیه کاغذی نصب شده مشخص خواهد شد) برگزار می‌گردد.