رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مهدی رشید کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

دوشنبه، ۱۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای مهدی رشید

عنوان پایان نامه:ارائه روش جدید درپتانسیل سنجی مدیریت مصرف وتعیین سهم شرکت‌های برق یک منطقه

استاد راهنما: دکتر سمیه حسن پور دربان

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر مصطفی رجبی مشهدی

در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ در لینک زیر برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3