رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مصطفی ملاحی کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

دوشنبه، ۲۶ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای مصطفی ملاحی 

عنوان پایان نامه: برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ترانس‌های توزیع مبتنی بر دیدگاه RCM

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

اساتید داور: دکتر مصطفی رجبی مشهدی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3/