رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مسعود خدادادمه ابادی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مسعود خدادادمه ابادی

عنوان پایان نامه: تشخیص سایه جزئی و MPPT در حضور آن

استاد راهنما: دکتر نجمه اقبال

اساتید داور: دکتر سمیه حسن پور و دکتر امین نوری

در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ ساعت ۱۹ برگزار می‌گردد.