رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد علیپورخشت کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمد علیپورخشت

عنوان پایان نامه: پایش برخط بیمار با امکان ضبط ECG

استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی

اساتید داور: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ و دکتر نسیم روان شاد

در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.