رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محسن مشعوف کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

جمعه، ۵ شهریور ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای محسن مشعوف

عنوان پایان نامه: بهبود مشارکت نیروگاه توس در کنترل فرکانس

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

استاد داور: دکتر مصطفی رجبی مشهدی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ شنبه 6 شهریور ماه سال 1400 ساعت 13 در لینک زیر برگزار می گردد.

https://vc1.sadjad.ac.ir/class-ee3