رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مجید محمدعلی کرد کارشناسی ارشد- مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مجید محمدعلی کرد

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای تجاری

استاد راهنما: دکتر مصطفی رجبی مشهدی

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.