رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مجید جلائیان زعفرانی کارشناسی ارشد-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای مجید جلائیان زعفرانی

عنوان پایان نامه: جایابی و فیدربندی بهینه در شبکه داخلی نیروگاه بادی

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

اساتید داور: دکتر سمیه حسن پور و دکتر مصطفی رجبی مشهدی

در تاریخ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3