رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مجتبی فتحی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

پنج‌شنبه، ۴ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مجتبی فتحی

عنوان پایان نامه: بازآرایی شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان

استاد راهنما: دکتر سمیه حسن پور

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر نجمه اقبال

در تاریخ شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.