رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی کرمانی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

چهارشنبه، ۲ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای علی کرمانی

عنوان پایان نامه: کنترل هوشمند دمای خانه به وسیله گرمایش از کف

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

اساتید داور: دکتر نسیم روانشاد و دکتر عباس گلمکانی

در تاریخ پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ در کلاس ۲۱۶ ساختمان ۱ برگزار می‌گردد.