رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی پورمحمد کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

دوشنبه، ۱۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای علی پورمحمد 

عنوان پایان نامه: ایستگاه های شارژ سریع اتوبوس برقی درون شهری

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

اساتید داور: دکتر مصطفی رجبی مشهدی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3