رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی قائم پناه کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای علی قائم پناه

عنوان پایان نامه: تعیین استراتژی بهینه تامین برق یک مصرف کننده‌ی صنعتی بزرگ با بهره‌گیری از روش یادگیری تقویتی

اساتید راهنما: دکتر سمیه حسن پور دربان و دکتر امین نوری

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر نجمه اقبال

در تاریخ یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در لینک زیر برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3