رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی رختیانی کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

یکشنبه، ۹ مهر ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای علی رختیانی

عنوان پایان نامه: ثبت سیگنال‌های حیاتی بدن توسط تقویت کننده‌های تاشونده

استاد راهنما: دکتر نسیم روانشاد

اساتید داور: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ و دکتر عباس گلمکانی

در تاریخ روز ۱۴۰۲/۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.