رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی رحیمی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای علی رحیمی

عنوان پایان نامه: طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده زمان برای‌کاربردهای TDC

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

اساتید داور: دکتر نسیم روانشاد و دکتر عباس گلمکانی

در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ ساعت ۱۰ ساختمان ۲ کلاس ۱۰۱ برگزار می‌گردد.