رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علیرضا عباسیان کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

یکشنبه، ۱۹ شهریور ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای علیرضا عباسیان

عنوان پایان نامه: تشخیص حالات چهره افراد با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین

استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی

اساتید داور: دکتر مرتضی کفائی رضوی و دکتر امین نوری

در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱ ساختمان ۲ کلاس ۱۰۱ برگزار می‌گردد.