رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای عرفان پوررجب کارشناسی ارشد-مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

چهارشنبه، ۲۵ اسفند ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای عرفان پوررجب

عنوان پایان نامه: قیمت گداری بهینه تعرفه کنتورهای هوشمند با استفاده از مدل پاسخگویی بار و نرخ‌های زمان استفاده

استاد راهنما: دکتر اشکناز اورعی میرزمانی

اساتید داور: دکتر هاشم اورعی میرزمانی و دکتر محسن قاینی

در تاریخ پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در لینک زیر برگزار می‌گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3