رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای سیدجواد حسینی کارشناسی ارشد- سیستم‌های قدرت

پنج‌شنبه، ۲۳ دی ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای سیدجواد حسینی

عنوان پایان نامه: ارائه روش بهینه برای توسعه مولدین خورشیدی در بخش خانگی

استاد راهنما: دکتر مصطفی رجبی مشهدی

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ در لینک زیر برگزار می‌گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3