رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای رضا درویش خلیل آبادی کارشناسی ارشد-سیستم های الکترونیک دیجیتال

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای رضا درویش خلیل آبادی

عنوان پایان نامه: LSBDI مبدل سطح ولتاژ مبتنی بر Bulk-driven inverter

اساتید راهنما: دکتر عباس گلمکانی و دکتر امیر باوفای طوسی

اساتید داور: دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ و دکتر نسیم روانشاد

در تاریخ سه شنبه ۲۷/۷/۱۴۰۰ ساعت ۸ در لینک زیر برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee4