رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای حسین قیاسی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

سه‌شنبه، ۲ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای حسین قیاسی

عنوان پایان نامه: بازار مدیریت مصرف با مشارکت شرکت‌های تجمیع کننده

استاد راهنما: دکتر سمیه حسن پور

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر مصطفی رجبی مشهدی

در تاریخ پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.