رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای حسین صدیقی کارشناسی ارشد-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

شنبه، ۲۴ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای حسین صدیقی

عنوان پایان نامه: انتخاب ظرفیت و جایابی بهینه پستهای توزیع با استفاده از جابه جایی ترانسفورماتورها وافزایش بهره وری در شبکه های توزیع

استاد راهنما: دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

اساتید داور: دکتر سمیه حسن پور و دکتر محسن قاینی

در تاریخ یکشنبه ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ در لینک زیر برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3/