رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای جمشید عباس پورحاجی ابادی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

یکشنبه، ۳۰ مهر ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای جمشید عباس پورحاجی ابادی

عنوان پایان نامه: بهبود کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از مبدل واسط

استاد راهنما: دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی

اساتید داور: دکتر محسن قاینی و دکتر سمیه حسن پور

در تاریخ شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۰ برگزار گردید.