رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای جابر پرچمی دکتری - مهندسی برق - مخابرات سیستم

دوشنبه، ۱ آبان ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای جابر پرچمی

عنوان پایان نامه: طراحی و پیاده‌سازی کنترل Fuzzy-PID برای سیستم کنترل سطح آب بویلر با استفاده از PLC

استاد راهنما: دکتر غزاله سربیشه ئی

اساتید داور:  
دکتر عابد هدتنی دانشگاه فردوسی (استاد)
دکتر خلیل زاده دانشگاه آزاد مشهد (استادیار)
دکتر امین نوری دانشگاه سجاد (استادیار)
دکتر نجمه اقبال دانشگاه سجاد (استادیار)
دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵، ساعت ۱۵ برگزار گردیده است.