رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای امیر ترنج سیمین کارشناسی ارشد- مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

چهارشنبه، ۱۷ شهریور ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای امیر ترنج سیمین

عنوان پایان نامه: تشخیص درد از سیگنال های مغزی و بررسی اثر میدان های مغناطیسی فرکانس پایین بر کاهش درد

استاد راهنما: دکتر ایمان احدی اخلاقی

اساتید داور:دکتر امیر مسعود امینیان مدرس و دکتر نسیم روان شاد

در تاریخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ روز چهارشنبه ساعت: ۱۲:۰۰  برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee2