رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای امیرحسین ترحمی کاخکی کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

یکشنبه، ۲۵ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای امیرحسین ترحمی کاخکی

عنوان پایان نامه: شبیه سازی اثر امواج الکترومغناطیسی شبکه۵G بر روی بافت انسان

استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی

اساتید داور: دکتر مرتضی کفایی رضوی و دکتر نسیم روان شاد

در تاریخ دوشنبه ۲۶/۷/۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در لینک زیر برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee4/