رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای الیاس حقیقت نژاد کارشناسی ارشد - برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

یکشنبه، ۴ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه: آقای الیاس حقیقت نژاد

عنوان پایان نامه: بررسی انواع ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی و پیشنهاد موثرترین ذخیره‌ساز در ایران با استفاده از تحلیل ُSWOT

استاد راهنما: دکتر رجبی مشهدی

استاد داور: دکتر حسن پور

در تاریخ یکشنبه ۴ مهر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ در لینک زیر برگزار می‌گردد. 

/https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3