رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای احسان اشورزاده کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

شنبه، ۲۳ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای احسان اشورزاده

عنوان پایان نامه: ارائه روش جدید مدیریت خاموشی در شرایط کمبود تولید مطالعه موردی: شبکه برق ایران

استاد راهنما: دکتر سمیه حسن پور دربان

اساتید داور: دکتر مصطفی رجبی مشهدی و دکتر نجمه اقبال

در تاریخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ در لینک زیر برگزار می‌گردد.
http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3