رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای ابوالفضل قارزی کارشناسی ارشد-سیستم های قدرت

دوشنبه، ۱۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای ابوالفضل قارزی

عنوان پایان نامه: اولویت‌بندی نصب کنتورهای هوشمند (AMI) برای مشترکین خانگی و تجاری

استاد راهنما: دکتر محسن قاینی

اساتید داور: دکتر سمیه حسن پور و دکتر مصطفی رجبی مشهدی

در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در لینک زیر برگزار می گردد.

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee3