رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس مهندسی پزشکی که برای آخرین بار، برای دانشجویان ورودی‌های ۹۹ و ماقبل ارائه شده است.

سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۰۲

دانشجویان گرامی دروس زیر برای آخرین بار در دانشکده ارائه می‌شود.

۱- حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی (۳واحد)
۲- تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک‌های پزشکی (۴واحد)