رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس مهندسی برق و پزشکی که برای آخرین بار، در دانشکده برق و مهندسی پزشکی ارائه شده است.

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۰۲

دانشجویان گرامی دروس زیر برای آخرین بار در دانشکده برق و مهندسی پزشکی ارائه می‌شود.

۱- فیزیک الکترونیک (۳واحد)
۲- مدارپالس و دیجیتال (۳واحد)
۳- تکنیک پالس (۳واحد)