رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروسی که با خانم دکتر اقبال و آقای دکتر رجبی مشهدی برگزار میشود.

سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۰۱

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال جاری با خانم دکتر نجمه اقبال و آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی درس دارند لطفا به توضیحات درس مربوطه مراجعه نمایند.