رفتن به محتوای اصلی

خبرها

درس روش تحقیق در مهندسی پزشکی ورودی ۹۶ به بعد

یکشنبه، ۲۰ بهمن ۹۸

دانشجویان تنها پس از گذراندن ۹۰ واحد و درس "روش تحقیق در مهندسی پزشکی"، می‌توانند پروژه کارشناسی خود را با راهنمایی یکی از اساتید دانشکده در زمینه مربوطه اخذ و به انجام رسانند.

 

دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی