رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که موضوع پروژه خود را مشخص ننموده اند.

دوشنبه، ۴ مرداد ۰۰

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که موضوع پروژه خود را مشخص ننموده اند.

دانشجویانی که در نیمسال سوم 00-99 درس پروژه را اخذ نموده اند ولی موضوع آنرا مشخص ننموده اند، نهایتا تا روز پنج شنبه مورخ 07/05/1400 زمان دارند که موضوع را مشخص نمایند. در غیر اینصورت واحد پروژه برایشان حذف می گردد.   

                                                                                                                                   دانشکده برق و مهندسی پزشکی